Περήφανοι για το έργο μας!

Ανακαλύψτε τα έργα μας

ELPEDISON S.A.

Κατασκευή εσωτερικής διαμόρφωσης για τα LEED-πιστοποιημένα γραφεία της Elpedison.

PLANET S.A.

Κατασκευή των κεντρικών γραφείων της PLANET

HELLENIC TRAIN A.E.

Κατασκευή των κεντρικών γραφείων της HELLENIC TRAIN A.E.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Ανακαίνιση του κυρίως κτιρίου της τράπεζας στο νησί της Ρόδου

DRONE SOLUTIONS

Διαμόρφωσης των κεντρικών γραφείων της Drone Solutions

CHIESI HELLAS

Ανακατασκευή των κεντρικών γραφείων της Chiesi Hellas

1 2 3 4