Περήφανοι για το έργο μας!

Ανακαλύψτε τα έργα μας

SUNLIGHT

Κατασκευή νέου κτιρίου Κ27 "Pilot Line Lithium"

CROWN HOLDINGS INC.

Beverage New Can-Line & Can-Line Upgrade, Building Works

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ PACK A.B.E.E.

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελς στην οροφή του εργοστασίου, μεταφορά και εγκατάσταση γραμμής παραγωγής

HEINEKEN GROUP

Σύμβαση εργασιών σε 4 εργοστάσια

CROWN HOLDINGS INC.

Αναβάθμιση γραμμής παραγωγής

ΠΙΝΔΟΣ Α.Ε.

Επέκταση των μονάδων παραγωγής

1 2 3 6