Περήφανοι για το έργο μας!

Ανακαλύψτε τα έργα μας

DΙALMEDICA S.A.

Χωροταξική διαρρύθμιση γραφείων στην Γλυφάδα σε μονάδα αιμοκάθαρσης

PANDOCRATOR HOSPITAL

Ανακατασκευή νοσοκομείου

DEPANOM S.A.

Ανακαίνιση του κτιρίου Hanseniatic Residence, Κέντρο Υγείας Δυτικής Αθήνας

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ

Ανακαίνιση της Γενικής Κλινικής Ιπποκράτης

BIOPOLIS

Κατασκευή νέας πολυκλινικής