Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Με Σεβασμό & Υπευθυνότητα

Ο Όμιλος AGT Engineering & Operations Services αντιμετωπίζει  την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με στρατηγικό  σχεδιασμό.

Αντιλαμβανόμενος  το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο επιχειρεί, δραστηριοποιείται και συμβάλλει στην αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων.

  • Συμμετέχει σε φιλανθρωπικές καμπάνιες, προσφέρει χορηγίες και στηρίζει κέντρα προστασίας παιδιών.
  • Συμβάλλει με χορηγίες στον παιδικό αθλητισμό.
  • Φροντίζει το περιβάλλον με εφαρμογή περιβαλλοντικών προτύπων τόσο στη λειτουργία του, όσο και στις υπηρεσίες που παρέχει.
  • Στέκεται δίπλα στους εργαζόμενούς του με παροχές υγείας, χορήγηση ειδικών αδειών. Προσφέρει  ευελιξία στην εργασία, ίσες ευκαιρίες εξέλιξης και αξιολόγησης, καλό εργασιακό περιβάλλον, δώρα στα παιδιά του προσωπικού κ.λπ.
  • Υποστηρίζει πρακτικές και δράσεις των πελατών του Ομίλου που αφορούν κοινωνική υπευθυνότητα, στο μέτρο του δυνατού.