Με την χρήση προηγμένου εξοπλισμού η AGT αναλαμβάνει παντός τύπου κατεδαφίσεις,

σε εμπορικούς, βιομηχανικούς χώρους, κ.α., είτε ισοπεδώνοντας τον οργανισμό,

είτε αποδομώντας τον ενώ διατηρείται ο πυρήνας της εγκατάστασης για μελλοντική χρήση

εκ νέου, ενώ φροντίζει για την διαλογή των υλικών που προκύπτουν με την χρήση

πιστοποιημένου εξοπλισμού και χρησιμοποιώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας,

καθώς και την ανακύκλωση τους με σεβασμό στο περιβάλλον.