Η AGT προσφέρει μια ποικιλία υπηρεσιών σκαλωσιάς για να κρατήσει τα έργα

ασφαλώς κινούμενα προς τη σωστή κατεύθυνση και να βοηθήσει τους πελάτες

να αποφύγουν δαπανηρές αποτυχίες.

Από τον εξοπλισμό των ικριωμάτων μέχρι τον σχεδιασμό εφαρμογών

και τη μηχανική, οι λύσεις και οι υπηρεσίες σκαλωσιάς μας

καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής του έργου.

Ενδεικτικά:

  • Ανελκυστήρες και πλατφόρμες
  • Βιομηχανικοί ανελκυστήρες
  • Υλικά ανύψωσης
  • Δίχτυ ασφαλείας για τα θραύσματα
  • Πλέγμα φράχτη ιδιωτικού απορρήτου
  • Καλάμια απορριμμάτων
  • Σωλήνες και σφιγκτήρες
  • Πλατφόρμες εργασίας
  • Καλούπια πλαισίων