Η μόνωση είναι μία από τις πιο έξυπνες επενδύσεις διότι παρέχει άνεση

και εξοικονόμηση σε αποθέματα ενέργειας, καθώς και στον οικονομικό τομέα.

Η AGT παρέχει  ένα πλήρες φάσμα υπηρεσιών θερμομόνωσης και προστασίας

για εγκαταστάσεις και εξαρτήματα σωληνώσεων, αγωγούς, λέβητες, δοχεία

και δεξαμενές σε διάφορες εφαρμογές υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας

σε δημόσιο, εμπορικό αλλά και τον βιομηχανικό κλάδο εντός και εκτός της χώρας

με την γνώμονα πάντα την ποιότητα και την ασφάλεια αναφορικά με τις εργασίες,

τα υλικά και το αποτέλεσμα.