Κάθε εγκατάσταση έχει ξεχωριστές ανάγκες και απαιτήσεις

σύμφωνα με τον χαρακτήρα του οργανισμού ή της επιχείρησης

που στεγάζει και τον σκοπό που θέλει να πετύχει.

 

Το τμήμα Studies & Design της AGT αναλαμβάνει να μελετήσει

σε βάθος και να κατανοήσει τις ανάγκες κατά περίπτωση,

να αναλύσει τα στοιχεία και να σχεδιάσει και αναπτύξει

ένα μοντέλο customized για τον εκάστοτε πελάτη με σκοπό

να καλύψει τις απαιτήσεις σεβόμενο πάντα την φιλοσοφία του πελάτη,

τον τρόπο λειτουργίας του, ενώ παρέχει και βελτιωτικές προτάσεις

αναφορικά με τον περιβάλλον εντός και εκτός της εγκατάστασης

και  την απόδοση της επιχείρησης.

Έπειτα γίνεται ο προγραμματισμός των φάσεων του έργου

και η διαχείριση του με γνώμονα το πιο αποδοτικό αποτέλεσμα.

Η παραπάνω υπηρεσία έχει αποσπάσει βραβείο για την καινοτομία της.