Όλα τα κτίρια/κατασκευές απαιτούν κάποια μορφή συνεχούς

ή περιοδικής συντήρησης ή καθαρισμού υψηλού επιπέδου.

 

Η AGT ειδικεύεται σε όλες τις πτυχές της εργασίας σε ύψος

κατανοώντας ότι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται μπορεί ποικίλες,

επομένως, διασφαλίζει ότι όλες οι εργασίες σε ύψος διεξάγονται

με τον ασφαλέστερο και καταλληλότερο δυνατό τρόπο.

Είτε από μια κινητή υπερυψωμένη πλατφόρμα εργασίας (MEWP),

είτε ένα σταθερό σύστημα βάσης, όλες οι μέθοδοι μας υπόκεινται

σε συνεχείς αναθεωρήσεις για να διασφαλιστεί ότι η ασφάλεια

όλων των ενδιαφερομένων και η ποιότητα της εργασίας

δεν παραβιάζονται ποτέ. Οι υπηρεσίες πρόσβασης υψηλού επιπέδου

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ποικίλες απαιτήσεις εσωτερικού

και εξωτερικού υψηλού επιπέδου καθαρισμού ή συντήρησης.