Η AGT προσφέρει μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών εγκατάστασης σωληνώσεων,

συμπεριλαμβανομένων σωληνώσεων επεξεργασίας,

σωληνώσεων υδραυλικών εγκαταστάσεων, σωληνώσεων υψηλής καθαρότητας,

εξοπλισμού και κατεδαφίσεων και μετακινήσεων εξοπλισμού επεξεργασίας

με έμπειρη ομάδα καταρτισμένη και πιστοποιημένη από τους αρμόδιους φορείς.

Οι διαχειριστές έργων εργάζονται σύμφωνα με τις ακριβείς προδιαγραφές του πελάτη

και της νομοθεσίας  για να παρέχουν ακριβείς και λεπτομερείς εκτιμήσεις,

αναφορές σχετικά με το κόστος εργασίας και υλικού και άρτιο τελικό αποτέλεσμα,

ενώ προμηθεύει όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεται για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης

βιομηχανικών, υγειονομικών και υψηλής καθαρότητας συστημάτων σωληνώσεων.