Η υπηρεσία παρέχεται στον πελάτη είτε είναι ιδιωτικός, δημόσιος, εμπορικός

ή  βιομηχανικός χώρος. Οι εργασίες αναφέρονται σε εγκατάσταση, επιδιόρθωση,

αντιμετώπιση προβλημάτων καθώς και προληπτική συντήρηση,

ενώ εξυπηρετείται ο κλιματισμός, η θέρμανση, οι αντλίες, οι συμπιεστές, οι αγωγοί,

και οι συμπυκνωτές. Ακόμη οι εργασίες τηρούν πάντα την νομοθεσία

με αντίστοιχες πιστοποιήσεις και χρησιμοποιούνται ο πλέον καινοτόμος

και αποτελεσματικός εξοπλισμός σε συνδυασμό με το πιο αποδοτικά και οικολογικά υλικά.