Η AGT αντιλαμβάνεται ότι κάθε επιχέιρηση έχει διαφορετικές ανάγκες,

σε διαφορετικούς χρόνους και με διαφορετική προτεραιότητα.

Στην προσπάθεια της να φροντίζει πάντα την απρόσκοπτη λειτουργία

των επιχειρήσεων των πελατών της, διαχωρίζοντας τις critical λειτουργίες

και επεμβάσεις, διατηρεί 24ωρο τηλεφωνικό κέντρο, με υπεύθυνο project manager

ανά πελάτη που διαχειρίζεται αντίστοιχα τα αιτήματα.

Ακόμη όλες οι λειτουργίες παρακολουθούνται από την customised για την AGT

πλατφόρμα CMMS Coswin, ενώ παράγονται δείκτες KPIs για τον έλεγχο

και την όποια πιθανή βελτίωση μπορέι να υπάρξει σε όλα τα επίπεδα

των εργασιών.