Κλάδος με μεγάλη ανάπτυξη στην Ελλάδα και ιδιαίτερες ανάγκες.

Ο Όμιλος AGT, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στο ενεργητικό του, ανέπτυξε και  παρέχει το AGT HOSPITALITY SUPPORT, ένα σύνολο καινοτόμων υπηρεσιών σε ξενοδοχεία & θέρετρα που ξεπερνάει τον πήχη των Ελληνικών δεδομένων.

Οι υπηρεσίες παρέχονται πανελλαδικά, 24/7, πάντα με την ίδια ποιότητα είτε στον τεχνικό έιτε στον λειτουργικό τομέα.

Συγκεντρώνονται και συμπεριλαμβάνονται πλήθος τεχνικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών που παρέχονται είτε με in-house προσωπικό, είτε με on-call υποστήριξη και monitoring απο την CMMS COSWIN πλατφόρμα μας για κάθε συμβόλαιο το οποίο μορφοποιείται ανάλογα στις ανάγκες του πελάτη για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και πάντα σε συμφωνία με τους θεσπισμένους όρους του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Οι βασικές υπηρεσίες εμπεριέχουν τα εξής:

  • Οργάνωση, προγραμματισμός και επίβλεψη προληπτικής συντήρησης εγκαταστάσεων.
  • Διαχείριση εκτάκτων κλήσεων εγκαταστάσεων .
  • Επισκέψεις – αυτοψίες στα ξενοδοχεία.
  • Συλλογή στοιχείων για έκδοση προσφορών προσθετικών εργασιών- ανακαινίσεων, κλπ.
  • Προτάσεις βελτίωσης εγκαταστάσεων, εξοικονόμησης ενέργειας, κλπ.
  • Σύνταξη αναφορών, υπολογισμοί KPIs, κλπ.
  • Ανακαινίσεις

Παρέχει ακόμη προληπτικές συντηρήσεις σε κλιματισμούς και Εξαερισμούς, Αντλιοστάσια, Υποσταθμούς , Δίκτυα Μέσης – χαμηλής τάσης, Ηλεκτρολογικοί πίνακες, Η/Ζ, UPS, στην ενεργητική πυροπροστασία (Πυροσβεστικό συγκρότημα, πυρόσβεση πυρανίχνευση) και σε υπηρεσίες πρασίνου.

Με μόνιμο προσωπικό, όπου χρειάζεται, βελτιώνει την εμπειρία του επισκέπτη, τριπλασιάζοντας τις επισκέψεις ανά δωμάτιο.