Ο Όμιλος  AGT συμμετέχει σε μεγάλα έργα υποδομής με βάση  τις εγχώριες και διεθνείς ανάγκες, αναπτύσσει δημιουργικές και καινοτόμες λύσεις,  ενώ ανταποκρίνεται απόλυτα στον κατασκευαστικό και οικονομικό  στόχο των πελατών.

Παρέχει λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για αυτοκινητόδρομους, δρόμους με διόδια και συστήματα διαμετακόμισης, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και στην εκτέλεση του σχεδιασμού-κατασκευής.