Η AGT Constructions έχει μπει δυναμικά τα τελευταία χρόνια στον κλάδο των δημοσίων έργων και των υποδομών έχοντας ενισχύσει το ανθρώπινο δυναμικό της με έμπειρα στελέχη της αγοράς.

Ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία αναλαμβάνοντας έργα σε όλη την Ελλάδα και διεκδικώντας συνεχώς νέα σύνθετα project στους τομείς:

  • Οδοποιίας
  • Οικοδομικών
  • Υδραυλικών
  • Λιμενικών
  • Ηλεκτρομηχανολογικών
  • Βιομηχανικών – Ενεργειακών

Τον Ιούνιο του 2020 αναβάθμισε το εργοληπτικό της πτυχίο σε 4ης τάξης βάσει της πολύχρονης κατασκευαστικής εμπειρίας και χρηματοοικονομικής επάρκειας, πιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο την συνεχή ανέλιξή της στην ελληνική αγορά. Τα συνολικά όρια της εταιρείας αυξήθηκαν και πλέον δίνεται η δυνατότητα να διεκδικεί ακόμα μεγαλύτερα έργα ανά κατηγορία και συνολικά στις δημοπρατήσεις του δημοσίου.

Αναπτύσσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και βοηθάμε στην ανάπτυξη της χώρας μέσω των έργων που εκτελούμε και συνεργαζόμαστε με τους μεγαλύτερους οργανισμούς της χώρας όπως Κτιριακές Υποδομές, ΕΥΔΑΠ, Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε Δήμους και Επιχειρήσεις Ύδρευσης & Αποχέτευσης σε όλη την Ελλάδα.