Η συνεργασία του Ομίλου  με τον κλάδο των νοσοκομείων έγκειται σε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, όπως στον σχεδιασμό, την κατασκευή, τον ανασχεδιασμό ακινήτων και τη διαχείριση εγκαταστάσεων, παραδίδοντας ενισχυμένη χρήση των εγκαταστάσεων και βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους.

Με προτάσεις ολοκληρωμένων λύσεων συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης, όπως προληπτική συντήρηση, τεχνική υποστήριξη, και ένα πλήθος άλλων υπηρεσιών, όπως καθαρισμοί και διαχείριση αποθήκης κάτω από ένα ενιαίο συμβόλαιο, καλύπτονται όλες οι  ανάγκες των μονάδων υγείας ενώ μειώνεται το κόστος λειτουργίας με παράλληλη βελτίωση στην κλινική φροντίδα.