Η AGT  παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης κτιριακών εγκαταστάσεων σε όλον τον επαγγελματικό τομέα εστιάζοντας στα Γραφεία εταιρειών.

Κάθε επιχείρηση λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο και κάθε οργανισμός χρειάζεται έναν εταίρο να υποστηρίζει το ξεχωριστό περιβάλλον εργασίας του. Έργο του Ομίλου AGT είναι να κατανοήσει τις ανάγκες των πελατών  και να παράγει ολοκληρωμένες υπηρεσίες γρήγορα, έγκυρα και με ακρίβεια, σήμερα και στο μέλλον.

Βρισκόμαστε δίπλα σε κάθε πελάτη παρέχοντας total customer solutions στην συντήρηση και διαχείριση των κτιριακών εγκαταστάσεων, με συμβουλές που βελτιστοποιούν το εργασιακό περιβάλλον και μηδενίζουν τις ανάγκες τους.

Με τήρηση των αυστηρών  κανόνων ασφαλείας και των σχεδίων επιχειρησιακής συνέχειας αυξάνεται η απόδοση των επιχειρήσεων και μειώνεται το κόστος.

Ο όμιλος έχει αποσπάσει πολλά βραβεία που αφορούν την ποιότητα των υπηρεσιών του, αλλά το σημαντικότερο βραβείο είναι η εμπιστοσύνη που έχει εδραιωθεί σε όλες τις μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες μας.