Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στον τομέα των μεγάλων εμπορικών κέντρων με εξειδικευμένη γνώση στην κατασκευή, ανακαίνιση, συντήρηση και τεχνική υποστήριξη καταστημάτων σε μεγάλους εμπορικούς χώρους απαντώντας κάθε φορά στις ιδιαίτερες προκλήσεις κάθε έργου.