Προοπτική & Ανάπτυξη

Δημιουργούμε το μέλλον

Ο Όμιλος AGT Engineering & Operations Services, ενεργός στον τομέα της τεχνολογικής επιστήμης και του management,  συμμετέχει και παρακολουθεί στενά τα νέα επιστημονικά δεδομένα στο παγκόσμιο γίγνεσθαι και ενσωματώνει καινοτομίες και νέες τεχνολογίες στις υπηρεσίες του.

Συμμετέχει σε συνέδρια ως χορηγός – υποστηρικτής, αλλά και ως εισηγητής, μεταφέροντας την πολύτιμη τεχνογνωσία του στην ευρύτερη αγορά.

Δηλώνει παρών σε σωματεία και επιστημονικούς φορείς, προωθώντας την επιστήμη και την επιχειρηματικότητα.