Ποιότητα & Ασφάλεια

Δύο αξίες, δύο αρχές για τις οποίες ο Όμιλος AGT Engineering & Operations Services  είναι απόλυτος. Αποτελούν αδιαπραγμάτευτα στοιχεία της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

Διατηρεί σταθερές συνεργασίες με αναγνωρισμένους οίκους Τεχνικών Ασφαλείας,  φροντίζει συνεχώς να εφοδιάζεται με τα πιο σύγχρονα μέσα ασφαλείας, να εφαρμόζει τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές.

 

Επίσης, πραγματοποιείται συνεχής και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού του Ομίλου, καθώς και των συνεργατών, σε θέματα ασφάλειας, με σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα επί των έργων.

Τέλος, όλα τα έργα είναι ασφαλισμένα σε επώνυμους Ασφαλιστικούς Οίκους με συμβόλαιο Open Cover.

 

 

AGT Δελτίο Καταγγελίας