Οι Αξίες μας

Σταθερές & Διαχρονικές

Θεμελιώδης φιλοσοφία είναι η κατοχύρωση μετρήσιμων αποτελεσμάτων για τους πελάτες ως προς την εξοικονόμηση  πόρων και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι επιδόσεις αυτές αναγνωρίστηκαν και απέσπασαν Facility Management Awards, αλλά κυρίως εδραιώθηκαν στη συνείδηση των πελατών και οδηγούν σε μακροχρόνιες συνεργασίες.

Για να φτάσει κανείς στη διάκριση χρειάζεται επιμέλεια και συνέπεια στους χρόνους εκπόνησης ενός έργου, διαρκή παρακολούθηση από ανθρώπους με τεχνογνωσία – αναθέτουμε την επιμέλεια έργων μόνο σε Μηχανικούς-διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου και σταθερό Management με αποφασιστικότητα.

Τα χαρακτηριστικά που ξεχωρίζουν τον όμιλο AGT είναι :

  1. Σταθερή, συνεπής και στιβαρή υποστήριξη του πελάτη.
  2. Ευελιξία στην εξεύρεση ιδανικής λύσης προσαρμοσμένης τόσο στις ανάγκες του έργου όσο και στο οικονομικό κόστος.
  3. Ταχύτητα, διότι «ο χρόνος έχει αξία».

Ο συνδυασμός τους ανέδειξε την AGT Engineering & Operations Services ως μία από τις πλέον αξιόπιστες εταιρίες του κλάδου και σίγουρα την ταχύτερα αναπτυσσόμενη.

Εμείς στην AGT,

  • Παρέχουμε υψηλή ποιότητα υπηρεσιών
  • Τηρούμε στο ακέραιο τις συμβατικές μας υποχρεώσεις
  • Προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες του πελάτη
  • Επενδύουμε σε μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης
  • Καλλιεργούμε πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
  • Συνεισφέρουμε στο κοινωνικό σύνολο
  • Σεβόμαστε το περιβάλλον

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ