Δύο αξίες, δύο αρχές. Ποιότητα & Ασφάλεια

Η AGT είναι η Ελληνική εταιρία που εξειδικεύεται στους τομείς: Engineering Projects, Facility Management, Security & Protection Systems, Energy & Environmental, Special Process Projects και Studies & Design.

Πιστή στο 10ετές αναπτυξιακό σχέδιο, αναλαμβάνει ιδιαίτερα Projects που εκτός από σημαντική αύξηση πωλήσεων, προσέθεσαν και εμπειρία σε έργα υψηλών προδιαγραφών και κυρίως τεχνογνωσία στην Οργάνωση και Διοίκηση απαιτητικών και πολυσύνθετων έργων.

Οι σύγχρονες τάσεις για λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας, ιδιαίτερων και εξειδικευμένων εργασιών με απαιτητικούς χρόνους υλοποίησης, βρήκαν την AGT έτοιμη σε υποδομές, οργάνωση και ανθρώπινο δυναμικό.

Δύο αξίες, δύο αρχές, τις οποίες ο Όμιλος AGT Engineering & Operations εφαρμόζει απαρέγκλιτα στο σύνολο των υπηρεσιών και εργασιών της, είναι η Ποιότητα και η Ασφάλεια, Αδιαπραγμάτευτα στοιχεία της επιχειρηματικής της λειτουργίας.

H AGT διαθέτει πλήρως καταρτισμένο τμήμα Quality & Safety Dept. αρμόδιο για τον έλεγχο και τον συντονισμό των διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας & ποιότητας.

Με σταθερές συνεργασίες με αναγνωρισμένους οίκους Τεχνικών Ασφαλείας,  φροντίζει συνεχώς να εφοδιάζεται με τα πιο σύγχρονα μέσα ασφαλείας και να εφαρμόζει τις πλέον αυστηρές προδιαγραφές σε όλα τα έργα.

Η επένδυση σε συνεχή και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση του επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού του Ομίλου και των συνεργατών του, αποδίδει ιδιαίτερα.

Όλα τα έργα είναι ασφαλισμένα σε επώνυμους Ασφαλιστικούς Οίκους με συμβόλαιο Open Cover.

Ειδικότερα ο Όμιλος έχει συνεχή πιστοποίηση με ISO 9001/Συστήματα διαχείρισης ποιότητας, ISO 14001/Συστήματα διαχείρισης περιβαλλοντικής ασφάλειας και OHSAS 1800/Συστήματα διαχείρισης υγείας & ασφάλειας στην εργασία

Αποτελεί δε, μία από τις πλέον βραβευμένες εταιρίες του κλάδου στους τομείς του Facility Management με Βραβεία για την Ευελιξία, την Ποιότητα των εργασιών, την Καινοτομία  καθώς επίσης και του Hospitality Support.

Η εταιρεία έχει θεσπίσει το καινοτόμο C.C.C. – Customer Contact Coordinator, δηλαδή αναλαμβάνει μέσω Ανωτέρων στελεχών της, την επιθεώρηση και ευθύνη για κάθε έργο, από τις πρώτες συναντήσεις μέχρι και το τελευταίο follow up μετά την παράδοση του έργου, ώστε να διασφαλίσει ότι όλες οι υπηρεσίες παρέχονται άψογα στο ακέραιο.

Σημαντικό στοιχείο ανάπτυξης αποτελεί το ΚPIs (Key Performance Indicators) Model, στο οποίο ο όμιλος είναι προσηλωμένος, ώστε να αυτό-αξιολογείται και να βελτιώνεται  διαρκώς.

Η λειτουργία της CMMS Coswin platform, αφορά στο σύνολο του εργατοτεχνικού προσωπικού. Μέσω αυτής παρακολουθούνται σε 24ώρη βάση στο σύνολο των εργασιών κάθε έργου.

Εκπαίδευση προσωπικού

Οι εργαζόμενοι λαμβάνουν διαρκή εκπαίδευση, στον εξοπλισμό, τις διαδικασίες, στις τεχνικές βελτίωσης και περιοδικά αξιολογούνται τόσο από την εταιρία όσο και από τους πελάτες.

Παρακολουθούν πλήθος σεμιναρίων σε θέματα ασφάλειας και ποιότητας όπως:

-Χειρισμός ευαίσθητου και μη εξοπλισμού

-Αναγνώριση μη αποδεκτών καταστάσεων και αιτιών τους

-Διαχείριση ποιότητας

-Απαιτήσεις ευρωπαϊκής & εθνικής νομοθεσίας για την εφαρμογή μέτρων υγείας σε εργοτάξια

-Ανάπτυξη μεθόδων ανάλυσης διακινδύνευσης & ενέργειες μείωσης επαγγελματικού κινδύνου

-Διαχείριση ατομικής & ομαδικής ασφάλειας εργοταξίων

-Πρώτες βοήθειες

-Ασφαλής & καινοτόμα μέθοδος ενεργειών κοπής & συγκόλλησης

Ασφάλεια

Υφίσταται ανοιχτό budget χωρίς κοστολογικό περιορισμό ανά project/συμβόλαιο για τα μέτρα και τις απαιτούμενες διαδικασίες ασφάλειας και υγείας κατά την διάρκεια των εργασιών

Whistle blowing policy για θέματα ασφαλείας ώστε να ενημερώνεται άμεσα η διοίκηση

Επαναλαμβανόμενα σεμινάρια ασφαλείας, κοινά και ξεχωριστά για τους project manager και το εργατοτεχνικό προσωπικό

Εκπονούνται μηνιαία ΚPIs ώστε να βελτιώνεται το performance στα θέματα ασφαλείας

Το  Quality & Safety Dept. εξοπλίζει το προσωπικό με όλα τα ΜΑΠ σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές (EN ISO 13688, EN ISO 20345, EN ISO 13287 )

ΣΑΥ ΦΑΥ & Risk Assessments συντάσσονται για κάθε project/συμβόλαιο

Επιπλέον παρέχεται Τεχνικός Ασφαλείας από πιστοποιημένο φορέα μέχρι το πέρας των εργασιών και Ιατρός εργασίας για όλο το προσωπικό της εταιρείας.

Η αποτελεσματικότητα της AGT, συνοψίζεται σε 4 συστατικά:

-Σταθερότητα και συνέπεια στην υποστήριξη του πελάτη.

-Ευελιξία, προσαρμοσμένη στις ανάγκες του έργου και στο οικονομικό κόστος.

-Ταχύτητα και αξιοπιστία εκτέλεσης έργων.

-Υψηλότατα επίπεδο Τεχνογνωσίας των Στελεχών της.

Η AGT Engineering & Operations Services, θεωρείται μία από τις πλέον αξιόπιστες εταιρίες του κλάδου και η ταχύτερα αναπτυσσόμενη.