Διερεύνηση νέων συνεργασιών στην Κύπρο

Έχουμε τη χαρά να καλωσορίσουμε δύο νέες συνεργασίες του Ομίλου στην Κύπρο. Η πρώτη συνεργασία είναι με την ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΪΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ και αφορά Engineering Projects και τεχνική υποστήριξη προσαρμοσμένη στις ανάγκες κάθε έργου.

Η δεύτερη συνεργασία είναι με την εταιρεία COFFEE ISLAND. Πρόκειται για το Retail FM Umbrella το οποίο είναι ένα καινοτόμο και σύγχρονο προϊόν που ανέπτυξε η AGT ENGINEERING & OPERATIONS SERVICES. Το προϊόν είναι προσαρμοσμένο πάνω στις ανάγκες του δικτύου καταστημάτων της COFFEE ISLAND, που μετρά πάνω από 330 καταστήματα σε Ελλάδα και Κύπρο και καλύπτει με μοναδικό τρόπο, υπηρεσίες και ανάγκες ενός διαρκώς αναπτυσσόμενου πελάτη.