2011

Έναρξη δραστηριοποίησης της εταιρείας στα Airport Services παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες με μόνιμο προσωπικό και γραφείο εντός του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Παράλληλα ο τομέας ευθύνης της βορείου Ελλάδος μεταφέρεται στα νέα γραφεία της Θεσσαλονίκης.