2016

Ανάληψη απαιτητικών projects για λογαριασμό πολυεθνικών πελατών σε Τουρκία και Γαλλία