2007

Επέκταση της εταιρείας εκτός συνόρων αναλαμβάνοντας μεγάλα διεθνή projects σε Κύπρο και Ρουμανία.