2004

Ενεργή δραστηριοποίηση της εταιρείας στο Facility Management παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών τόσο σε hard services όσο και σε soft services.