2015

Η εταιρεία ιδρύει νέα γραφεία στην Δυτική Ελλάδα με έδρα την Πάτρα.