1997

Το 1997 η συνεργασία μορφοποιείται σε εταιρικό σχήμα και ιδρύεται επίσημα η AGT.