Κάθε επιχείρηση έχει μοναδικές ειδικές απαιτήσεις για την προστασία

της οργάνωσής της. Η AGT προσφέρει την σχεδίαση και τεχνική

εμπειρογνωμοσύνη με ευελιξία ακόμα και για τα πιο προσαρμοσμένα

συστήματα και παρέχει τη δυνατότητα να ξεκινήσει η υλοποίηση ενός

έργου για να εξασφαλίσει ένα χαμηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας

μακροπρόθεσμα. Xαρτογραφεί αποτελεσματικά τις ηλεκτρονικές

προκλήσεις που μπορεί να προκύψουν και παρέχει συγκεκριμένη λύση,

ισχυρή και αξιόπιστη. Οι πιστοποιημένοι μας μηχανικοί διασφαλίζουν

ότι η διαδικασία έχει ως αποτέλεσμα ένα ακέραιο σύστημα,

προστατεύοντας αποδοτικά τα σωστά στοιχεία.

Σε περιπτώσεις απρόβλεπτων αλλαγών, η ομάδα δημιουργεί

ένα ευέλικτο πλαίσιο για να συμπεριλάβει τις μελλοντικές προσθήκες,

ενώ αξιοποιεί την εμπειρία της παρέχοντας όλες τις δοκιμές συστημάτων,

την πιστοποίηση και τη συμμόρφωση που απαιτείται για την τήρηση

των διαδικασιών του οργανισμού σας, καθώς παρέχει απαιτούμενη υποστήριξη

λογισμικού, την επίλυση προβλημάτων και την προληπτική συντήρηση που χρειάζεται.