Τα συστήματα ανίχνευσης χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες,

τα συστήματα ανίχνευσης πυρκαγιάς,

ένα σύστημα συναγερμού το οποίο λαμβάνει, αξιολογεί δεδομένα

& στη συνέχεια ανταποκρίνεται σε γεγονότα που αναφέρθηκαν

από διάφορους ανιχνευτές πυρκαγιάς. Τα συστήματα ανίχνευσης πυρκαγιάς,

χειροκίνητα και αυτόματα,  είναι μόνιμα εγκατεστημένα για την ανίχνευση

πυρκαγιών σε πρώιμο στάδιο, προειδοποιούν τους επηρεαζόμενους

και ενημερώνουν γρήγορα την αρμόδια υπηρεσία έκτακτης ανάγκης.

τα συστήματα ανίχνευσης εισβολών,

Εκτός από τους εισβολείς, μπορούν να ρυθμιστούν για να ανιχνεύσουν

ένα ανοιχτό παράθυρο ή οποιαδήποτε άλλη ανωμαλία που μπορεί

να θέσει σε κίνδυνο την περιουσία ή το προσωπικό. Το κέντρο ανίχνευσης

εισβολών αναφέρει αυτόματα το περιστατικό προειδοποιώντας

μια εταιρεία ασφαλείας ή στέλνοντας ένα μήνυμα σε κάποιον αρμόδιο.

Με τη βοήθεια συστημάτων ανίχνευσης εισβολών που συνδέονται

με την παρακολούθηση βίντεο και τον έλεγχο πρόσβασης,

μπορούν να παραχθούν πλήρη δεδομένα ενός περιστατικού

που θα χρησιμοποιηθεί για παράδειγμα στην επίλυση του προβλήματος.

τα συστήματα εισροής νερού

ειδικά σχεδιασμένο για την ανίχνευση εισόδου νερού προσφέρει

μια αξιόπιστη λύση για την ανίχνευση της παρουσίας υγρών.

Οι διακόπτες ανίχνευσης υγρών μπορούν να συνδεθούν απευθείας

στην κεντρική μονάδα συναγερμού. Οι αισθητήρες προσφέρουν

εξαιρετική αξιοπιστία ακόμη και όταν λειτουργούν σε δύσκολες συνθήκες.

και τα σταθερά συστήματα αερίου

Ένα σταθερό σύστημα ανίχνευσης αερίων παρακολουθεί μόνιμα

το περιβάλλον εργασίας για πιθανούς κινδύνους αερίων, εξασφαλίζοντας

μέγιστη ασφάλεια. Ακόμη και η μικρότερη διαρροή αερίου

θα προκαλέσει συναγερμό για να καταστεί δυνατή η ανάληψη δράσης.

Σε όλα τα συστήματα παρέχεται 24/7 τεχνική εξυπηρέτηση,

είτε απομακρυσμένη, είτε με επί τόπου επισκευή.