Τα συστήματα επικοινωνιών στέλνουν ηλεκτρονικά δεδομένα μέσω γραμμών

μεταφοράς από το ένα μέρος στο άλλο και μας επιτρέπουν να είμαστε συνεχώς

συνδεδεμένοι με τους ανθρώπους γύρω μας. Είναι ένας τρόπος επικοινωνίας

μέσω συστημάτων τηλεπικοινωνιών, υπολογιστών και τηλεφώνων μέσω δικτύων,

οπτικών ινών κ.α.

Παρέχουμε ολοκληρωμένη διαδικασία από το σχεδιασμό μέσω της κατασκευής

έως την ολοκλήρωση. Κατασκευή και διαχείριση δομημένης καλωδίωσης

και δικτύων οπτικών ινών. Κατασκευή και διαχείριση οπτικών γραμμών (WAN).

Εφαρμογή και διαχείριση τηλεφωνικών κέντρων. Συγκόλληση και μέτρηση οπτικών δικτύων.

Είτε για μεγάλες βιομηχανικές ζώνες, συνδυασμένα μεταλλικά συστήματα, οπτικά

συστήματα, είτε για παρόχους υπηρεσιών Ίντερνετ (Internet Service Providers)