Τα φωτοβολταϊκά (PV) συστήματα απαιτούν ειδική τεχνογνωσία

και ειδικά σχεδιασμένα προϊόντα ενώ παρέχουν πολλαπλά οφέλη.

Η AGT συνδυάζοντας τα τμήματα που εξειδικεύονται στην μελέτη,

με την τεχνογνωσία της AGT ECO Applications με εξειδίκευση

στην ενέργεια και την διαχείριση της, παρέχει τις εξής υπηρεσίες :

  • Αυτοψία, αξιολόγηση του χώρου και των συνθηκών εγκατάστασης.
  • Μελέτη σχεδίασης και υλοποίησης φωτοβολταϊκών συστημάτων
  • Προετοιμασία οικονομικών μελετών
  • Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία.
  • Τεχνική υποστήριξη (συντήρηση και επισκευή).