Η ενεργειακή αποδοτικότητα και η λειτουργική αποτελεσματικότητα

είναι βασικές ανησυχίες σε κάθε οργανισμό, από οικονομική, οικολογική,

υλικοτεχνική άποψη, ακόμη και κοινωνική.

Η AGT παρέχει  την ορατότητα, δύναμη και ευελιξία για τη βελτιστοποίηση

της κατανάλωσης ενέργειας, εξαλείφοντας την περιττή και δαπανηρή χρήση

ενέργειας και διατηρώντας προγράμματα επιχειρηματικής και εταιρικής

κοινωνικής ευθύνης που λειτουργούν έξυπνα.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Ενεργειακούς ελέγχους και έρευνες
  • Λεπτομερείς μελέτες σκοπιμότητας πριν από την επένδυση
  • Αυτόματες λύσεις ανάγνωσης και παρακολούθησης και παρακολούθησης μετρητών
  • Εφαρμογή και διευκόλυνση του έργου
  • Διαχείριση της αλλαγής και τεχνική εκπαίδευση
  • Ανανεώσιμες και ενεργειακές στρατηγικές
  • Υπηρεσίες πιστοποίησης και επαλήθευσης
  • Υπηρεσίες σχεδιασμού και υλοποίησης