Ο Όμιλος AGT Engineering & Operations Services μέσω της θυγατρικής εταιρείας AGT Eco Applications παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις μ’ ένα ευρύ φάσμα περιβαλλοντικών και ενεργειακών εφαρμογών.

Η σημαντική εμπειρία στις λειτουργικές ανάγκες μεγάλων επιχειρήσεων εξασφαλίζει και μεγιστοποιεί τη δυνατότητα κάλυψης  των υψηλών πλέον περιβαλλοντικών απαιτήσεων των μεγάλων οργανισμών με τη ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών.

Ο Όμιλος υποστηρίζει σταθερά τους πελάτες του στη βελτιστοποίηση των ενεργειακών καταναλώσεων με συγκεκριμένους στόχους και χρονικό ορίζοντα αποσβέσεων  παρέχοντας μακροχρόνιο after sales support.

  • Ψύξη – Θέρμανση
  • Εξοικονόμιση Ενέργειας
  • Φωτοβολταϊκά
  • Ανεμογεννήτριες
  • Φυσικό Αέριο
  • Επεξεργασία Νερού