Τα soft services είναι υπηρεσίες που κάνουν το χώρο εργασίας πιο ευχάριστο

ή ασφαλή για να εργαστεί το προσωπικό. Δεν είναι υποχρεωτικές και μπορούν

να προστεθούν και να αφαιρεθούν ανάλογα με τις ανάγκες.

Η διεξαγωγή μιας αξιολόγησης αναγκών σε εγκαταστάσεις μπορεί να προσδιορίσει

ποιες υπηρεσίες χρειάζεται ουσιαστικά η εταιρεία και που είναι περιττές και ποιες όχι,

ανάμεσα σε καθαρισμούς, pest control, catering, , κηπουρική, σήμανση κ.α.