Τα Hard Services, είναι η κατηγορία των υπηρεσιών που αφορούν την συντήρηση

και τεχνική υποστήριξη των εγκαταστάσεων σε επεμβατικό ή και προληπτικό επίπεδο

και απαρτίζονται από εργασίες  Η/Μ εγκαταστάσεων, οικοδομικών, υποσταθμών,

γεννητριών κ.α. ανάλογα με τον χαρακτήρα του οργανισμού.

Ο facility manager έχει την ευθύνη να διασφαλίζει ότι οι απαιτούμενες υπηρεσίες

υλοποιούνται και συντηρούνται τακτικά,  περιλαμβάνοντας την οργάνωση της

εγκατάστασης υπηρεσιών, το σχεδιασμό ενός προγράμματος συντήρησης

και την αντιμετώπιση της καθημερινής λειτουργίας τους, ώστε να διασφαλιστεί

η ομαλή λειτουργία της επιχείρησης.

Η AGT αξιοποιώντας την εμπειρία της έχει συνθέσει το Minor Works Contract

το οποίο προσαρμόζεται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις ανάγκες της εγκατάστασης.