Το Facilities Management Service επικεντρώνεται στην αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τους οργανισμούς που εξυπηρετεί. Προετοιμάζει και εξασφαλίζει την ιδανική λειτουργική  και αποδοτική σχέση των ανθρώπων, των συστημάτων, του τόπου, των διαδικασιών και της τεχνολογίας.

Το FM καλύπτει δύο βασικούς τομείς: «Χώρους και Υποδομές» (όπως σχεδιασμό, χώρους εργασίας, κατασκευή, μίσθωση, χρήση, συντήρηση και καθαρισμός). Ο πρώτος αφορά το φυσικό περιβάλλον με επίκεντρο τον χώρο εργασίας και την (οικοδομική) υποδομή ενώ ο δεύτερος αφορά τους ανθρώπους και την οργάνωση.

Όλες οι επιχειρήσεις απαιτούν μια σειρά υπηρεσιών για να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά. Οι συγκεκριμένες αυτές υπηρεσίες εξαρτώνται από τη φύση και το μέγεθος της εκάστοτε επιχείρησης.

Οι υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων έχουν συνήθως την ευθύνη της υλοποίησης των απαιτούμενων υπηρεσιών  και της τακτικής συντήρησης των εγκαταστάσεων. Αυτό περιλαμβάνει την οργάνωση των υπηρεσιών της εγκατάστασης, το σχεδιασμό ενός χρονοδιαγράμματος συντήρησης και την αντιμετώπιση της καθημερινής λειτουργίας τους, για να διασφαλιστεί ότι η επιχείρησή λειτουργεί ομαλά και είναι σύμφωνη με τον νόμο.

Στην AGT αντιλαμβανόμαστε την σύγχρονη ανάγκη των επιχειρήσεων, να έχουν έναν πολύτιμο συνεργάτη δίπλα τους, που μπορεί να τους παρέχει άμεσες και ολοκληρωμένες λύσεις αναφορικά με τις εγκαταστάσεις και τις υποστηρικτικές ανάγκες της καθημερινής λειτουργίας τους. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία μας, δημιουργήσαμε  και παρέχουμε ένα ενιαίο σύνολο υπηρεσιών που σχεδιάζεται και προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε πελάτη, το AGT TOTAL FM.

 

Hard Services

Τα Hardservices αφορούν την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη των εγκαταστάσεων. Ενδεικτικά:

 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών ασθενών – φωτισμό
 • Υδραυλικές εγκαταστάσεις & αντλητικά
 • Κλιματισμό – εξαερισμό
 • Συστήματα πυρόσβεσης & πυροπροστασίας
 • Συστήματα CCTV, alarm, access κλπ
 • Υποσταθμοί, Γεννήτριες, καυστήρες κλπ
 • Ανελκυστήρες, κυλιόμενες κλπ
 • Θύρες, ράμπες, ρολά κλπ
 • Οικοδομικές εγκαταστάσεις

Soft Services

Ευρεία γκάμα υπηρεσιών που ενσωματώνει μια σειρά από Softservices και περιλαμβάνει:

 • Καθαριότητες
 • Κηποτεχνίες
 • Φύλαξη
 • Απολυμάνσεις
Δείτε Περισσότερα

3rd Parties Activities

 • Διαχείριση αποβλήτων
 • Διαχείριση αποθήκης
 • Διαλογή παλετών και άλλων βοηθητικών υπηρεσιών

Compliance Services

Οι υπηρεσίες συμμόρφωσης είναι μια ολοκληρωμένη δέσμη υπηρεσιών (Fixed Electrical & Workplace Compliance Services) που βοηθούν τους πελάτες να κατανοούν τους κανονισμούς σχετικά με το χώρο εργασίας, τον τρόπο συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία, ώστε να διασφαλίζουν ότι οι εγκαταστάσεις είναι συμβατές, αλλά και να ενημερώνονται για βελτιωμένες τεχνολογίες, που βοηθούν στην παροχή βιώσιμων και ασφαλέστερων εργασιακών περιβαλλόντων.

Public Infrastructures Support Services