Τα έργα ειδικών απαιτήσεων είναι μια μεγάλη κατηγορία στην οποία

υπάγονται έργα που απαιτούν συγκεκριμένες διαδικασίες για την

διεκπεραίωση τους, όπως ειδικοί καθαρισμοί, έργα σε μεγάλο ύψος

ή υπόγεια, έργα που απαιτούν εξαιρετικά υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης

και συγκεκριμένο εξοπλισμό όπως καθαρισμοί δεξαμενών πυρόσβεσης,

συντήρηση-αλλαγή-συναρμολόγηση καμινάδων βιομηχανικών

ή φωτισμών σε μεγάλο ύψος κ.α.

Η AGT φροντίζει πάντα να χρησιμοποιεί πιστοποιημένα υλικά και μηχανήματα,

ενώ διενεργεί περιοδικά σεμινάρια ώστε να καταρτίζεται το προσωπικό

διατηρώντας το υψηλότερο δυνατό επίπεδο ενώ το τμήμα ασφαλείας

φροντίζει για την νομοθεσία και τα μέτρα ασφαλείας.

Ενδεικτικά :

  • Κατασκευή δεξαμενών πυρόσβεσης ελαφριού τύπου με θερμοπλαστική μεμβράνη στεγανοποίησης
  • Καθαρισμός ηλεκτρολογικού εξοπλισμού εργοστασίου με ξηρό πάγο
  • Καθαρισμός & μόνωση υπόγειας δεξαμενής εργοστασίου με ειδικό εξοπλισμό & υλικά
  • Κατασκευή control room με ηχομόνωση ώστε να λειτουργεί ομαλά εντός του μηχανοστασίου
  • Επιδιόρθωση chute εξαγωγής Αναβατορίου Εναλλακτικών