Η δικτύωση των υπολογιστών γραφείου ή των εργοστασιακών μηχανών

σας παρέχει έναν αποτελεσματικό τρόπο για να μοιράζεστε πόρους,

να επικοινωνείτε αποτελεσματικά, να αυτοματοποιείτε τα συστήματα

καθώς και να αποθηκεύετε κεντρικά και να προστατεύετε τα δεδομένα σας.

Είτε η επιχείρησή σας είναι δημόσια, ιδιωτική ή εκπαιδευτική,

η AGT έχει την κατάρτιση να παρέχει τις λύσεις εγκατάστασης δικτύου

και να παραδώσει ένα πλήρες πακέτο, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης,

δοκιμών, πιστοποίησης και συνεχιζόμενης συντήρησης.

Ειδικότερα μπορεί να εγκαταστήσει δομημένη καλωδίωση δικτύου,

κεντρικούς διακομιστές και να τοποθετήσουν στρατηγικά τους δρομολογητές,

τους διακόπτες και τους κόμβους δικτύου για να επιταχύνουν την επιχείρησή σας.