Οι ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις είναι αναπόσπαστο κομμάτι

κάθε οργανισμού για την εύρυθμη λειτουργία του και μία πολύ μεγάλη

κατηγορία στην οποία εμπίπτει πλήθος εργασιών από τις πιο απλές

μέχρι τις πιο εξειδικευμένες.

Η συχνότητα και το ύψος των απαιτήσεων διαφοροποιείται ανάλογα

με τον χαρακτήρα της ευρύτερης εγκατάστασης, εμπορικός, βιομηχανικός κλπ.

Η AGT διαθέτοντας έμπειρους και εξειδικευμένους μηχανικούς καθώς

και τεχνίτες όλων των ειδικοτήτων αναλαμβάνει την εκτέλεση

κάθε είδους ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης

ή ηλεκτρομηχανολογικού έργου από τα πιο απλά έως τα πιο εξειδικευμένα

και πολύπλοκα, είτε πρόκειται για εγκαταστάσεις σε νέα υπό κατασκευή κτίρια

είτε πρόκειται για εγκαταστάσεις που αφορούν την ανακαίνιση, επισκευή,

εκσυγχρονισμό ή ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων κτηρίων.

Ενδεικτικά :

  • Λέβητες
  • Μονάδες οροφής
  • Αυτοματισμοί κτιρίων
  • Κλιματισμός/Θέρμανση
  • Σωληνώσεις
  • Χαμηλή, μέση & υψηλή τάση
  • Υποσταθμοί
  • Δίκτυα δεδομένων
  • Φυσικό αέριο

Η AGT με πάνω από δύο δεκαετίες εμπειρίας έχει την εξειδίκευση να διαχειριστεί

τα πλέον απαιτητικά έργα σε όλους τους κλάδους, πιστοποιούμενη από βραβεία

που έχει αποσπάσει για έργα που έχει διεκπεραιώσει,

καθώς και πολύχρονες συνεργασίες με πολυεθνικούς ομίλους υψηλών προδιαγραφών.