Τα αεροδρόμια εκτός από συνεχόμενες ανάγκες, έχουν και ανάγκες που απαιτούν

υψηλά επίπεδα εξειδίκευσης, κατασκευές ή μοντέλα λειτουργίας που σχεδιάζονται,

αναπτύσσονται και λειτουργούν για αν καλύψουν την συγκεκριμένη ανάγκη.

Ενδεικτικά η AGT έχει προχωρήσει στην μελέτη, τον σχεδιασμό και την κατασκευή των

  • Κατασκευή εξ’ ολοκλήρου των baggage slides
  • Μελέτη, σχεδιασμός & υλοποίηση των I.D. Kiosks
  • Upgrade of Electronic Security System at the MTB Passport Booths

(με εξοπλισμό που δεν υπάρχει αλλού στην χώρα)

  • ενώ έχει αναπτύξει ένα καινοτόμο ενοποιημένο μοντέλο διαχείρισης & λειτουργίας

που απευθύνεται σε πολυσύχναστους οργανισμούς όπως τα διεθνή αεροδρόμια,

για το οποίο έχει αποσπάσει και χρυσό βραβείο για την ευελιξία του.