Εξειδίκευση & Αμεσότητα

Το Facility Management (FM) είναι ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα ποικίλων Υπηρεσιών.

Τέτοιες είναι η Τεχνική Συντήρηση, τα Τηλεφωνικά Κέντρα, η Καθαριότητα, η Φύλαξη, η Εστίαση, οι Απολυμάνσεις.

Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν απερίσπαστες να επικεντρωθούν στο core business τους.

Οι σύγχρονες συνθήκες δεν επιτρέπουν την σπατάλη ανθρώπινων πόρων, χρόνου και εξόδων σε υποστηρικτικές υπηρεσίες εκτός  αντικειμένου. Όταν μια επιχείρηση προσπαθεί να καλύψει εργασίες για τις οποίες δεν έχει την απαιτούμενη τεχνογνωσία, είναι βέβαιο ότι εκτός της σπατάλης, δεν θα υπάρχει και η επιθυμητή αποτελεσματικότητα.

Ο Όμιλος AGT είναι από τις πρώτες επιχειρήσεις που δραστηριοποιήθηκαν στο FM. Αρχικά στον τομέα της Τεχνικής Συντήρησης και στη συνέχεια στο σύνολο των υπηρεσιών. Ύστερα από πολλά χρόνια, οι υπηρεσίες FM είναι αναγνωρίσιμες, απαραίτητες  και αποδεκτές από το σύνολο της αγοράς, ως ένα σύστημα υπηρεσιών που δίνει προστιθέμενη αξία στους οργανισμούς που το ενσωματώνουν στην λειτουργία τους.