Νέα υπηρεσία Studies & Design από την AGT FM. H αποτελεσματικότητα στον Εργασιακό χώρο

Η AGT συνδύασε τα εγκαίνια των νέων γραφείων της στην Θεσσαλονίκη, με την εφαρμογή του 1ου concept Work Place, το οποίο είναι αποτέλεσμα συστηματικής έρευνας και μελέτης του νέου τμήματος, Studies & Design, που σκοπό έχει την καλλιέργεια της συνεργασίας και της ομαδικότητας, με ταυτόχρονη διατήρηση της ιδιωτικότητας.

Τα νέα γραφεία σχεδιάστηκαν με βάση την μεγάλη πείρα της AGT, στο Operation Management και το Human Operational Behavior.

Με open space προσέγγιση, δημιουργήθηκαν χώροι, ώστε Στελέχη διαφορετικών Ειδικοτήτων, να μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους όταν υπάρχει ανάγκη για ομαδική προσπάθεια, αλλά την ίδια στιγμή να μπορούν να έχουν και ιδιωτικότητά τους – κάτι που αφορά στην Ελληνική νοοτροπία.

Οι μελέτες έδειξαν ότι αυτός ο τρόπος διάταξης του χώρου δημιουργεί προϋποθέσεις αύξησης της παραγωγικότητας και εν τέλει της αποτελεσματικότητας στην εργασία.

Η AGT είναι εταιρία που εξειδικεύεται στους τομείς: Engineering Projects, Facility Management, Security & Protection Systems, Energy & Environmental, Special Process Projects και φυσικά σε Studies & Design.

Είναι από τις λίγες εταιρίες, του Τεχνικού κλάδου, που έχει θετικό πρόσημο στα αποτελέσματά της ακόμη και μετά το 2007.

Η φιλοσοφία της για μετρήσιμα αποτελέσματα (KPI’s) για τους πελάτες, τόσο σε επίπεδο εξοικονόμησης πόρων, όσο και σε αυτό της ποιότητας των υπηρεσιών που απολαμβάνουν, έχει βραβευθεί με Facility Management Awards, ενώ παραμένει εταιρία με πιστότητα πελατών (Loyalty) 80%.

Το Facility Management (FM) είναι ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Υπηρεσιών που συνδυάζει διαφορετικού είδους υπηρεσίες. Τέτοιες είναι η Τεχνική Συντήρηση, οι Μελέτες Διαρρύθμισης, τα Help Desks, η Διαλογή Συσκευασιών, οι Ειδικοί Καθαρισμοί, η Φύλαξη, η Εστίαση κ.ά.

Η AGT είναι από τις πρώτες επιχειρήσεις που δραστηριοποιήθηκαν στο FM, αρχικά στον τομέα της Τεχνικής Συντήρησης και στην συνέχεια στο σύνολο των υπηρεσιών.