Ο Όμιλος AGT με εμπειρία και ευελιξία συνδυάζει το ανθρώπινο δυναμικό και τον εξοπλισμό της εταιρείας για την υποστήριξη βιομηχανικών χώρων σε όλη την Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σε ένα παγκοσμιοποιημένο και ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον είναι όλο και πιο επιτακτική η ανάγκη στις επιχειρήσεις για ενσωματωμένη υποστήριξη, σε μια προσπάθεια μείωσης του κόστους και διατήρησης του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Ο Όμιλος AGT είναι ένας από τους λίγους παρόχους με τις δεξιότητες, τις ικανότητες και την τεχνογνωσία για να υποστηρίζει μια σειρά από υπηρεσίες παροχής συμβουλών για το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη συντήρηση και την εύρυθμη λειτουργία των βιομηχανικών μονάδων και αποθηκών. Παρέχουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη του κύκλου ζωής των περιουσιακών στοιχείων της βιομηχανίας από την κατασκευή, την ανακαίνιση και συντήρηση.

 

Οι υπηρεσίες στην Βιομηχανία περιλαμβάνουν:

 • Hard Services
 • Soft Services
 • 3rd Parties Activities
 • Compliance Services
 • Public Infrastructures Support Services
 • Civil Engineering Projects
 • Building Constructions
 • Metal Structures
 • Structural Reinforcements
 • Demolitions
 • Water & Sewerage networks
Δείτε Περισσότερα
 • Electrical Installations
 • Data Network Installations
 • Piping Installations
 • Cooling & Heating
 • Energy & Environmental Solutions
 • Security & Communications Systems
 • Fire Safety

Ο Όμιλος  AGT λειτουργεί σε ένα πλήρως διαπιστευμένο περιβάλλον ποιότητας και εφαρμόζει όλα τα σύγχρονα πρότυπα ασφαλείας στην εργασία ώστε να εξασφαλίζει την ασφάλεια των πελατών και των εργαζομένων της εταιρείας, αλλά και να δημιουργεί ένα περιβάλλον με ελάχιστο κίνδυνο τραυματισμών.