Για τον Όμιλο AGT η ανάπτυξη και η συντήρηση των τηλεπικοινωνιών έχει πρώτη προτεραιότητα. Έχει επανδρωθεί από έμπειρους τεχνικούς  που μπορούν να δώσουν  τις πλέον αποτελεσματικές λύσεις σε ένα ευρύ φάσμα αναγκών που δημιουργούνται στο χώρο των τηλεπικοινωνιών.

Το κάθε δίκτυο έχει μοναδικές απαιτήσεις. Ο Όμιλος εξετάζει με προσοχή τη λειτουργικότητα του συστήματος, την αξιοπιστία, τις μελλοντικές απαιτήσεις της ανάπτυξης και της συντήρησης στις Τηλεπικοινωνίες.

Η AGT Group έχει αναλάβει και έχει προσφέρει με επιτυχία ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών στην αγορά των τηλεπικοινωνιών,  γι’ αυτό και διατηρεί μακροχρόνιες σχέσεις με πάνω από μια δεκαετία με πελάτες όπως ο ΟΤΕ-COSMOTEGERMANOS και η WIND.

Υπηρεσίες όπως η συντήρηση, η κατασκευή και η ανακαίνιση των καταστημάτων τους πανελλαδικά μέχρι την προληπτική συντήρηση Η/Μ σε κρίσιμες εγκαταστάσεις, όπως των υποσταθμών αναμετάδοσης σήματος του ΟΤΕ σε όλη την Βόρεια Ελλάδα και την Κρήτη, ακόμα και στα πιο απόκρημνα μέρη, αποτελούν απόδειξη της εξειδικευμένης γνώσης και ολοκληρωμένης κάλυψης  του Ομίλου στον συγκεκριμένο τομέα.