Τις υπηρεσίες του Ομίλου εμπιστεύονται πολλοί φορείς εκμετάλλευσης δικτύων σε όλη την Ελλάδα.

Δυνατό σημείο του Ομίλου είναι η ικανότητα  παροχής  ενός μεγάλου φάσματος υπηρεσιών και πόρων.

Αναλαμβάνει έργα  σχεδιασμού, εγκατάστασης και λειτουργίας κάθε σύνδεσης με το δίκτυο. Όπως όταν πρόκειται για δίκτυα ανανεώσιμων πηγών, όπως η υδροηλεκτρική, η αιολική ή ηλιακή ενέργεια.  Ο Όμιλος παρέχει υπηρεσίες ως μέρος ενός πακέτου συντήρησης με στόχο οι πελάτες να νιώθουν σιγουριά για την ποιότητα και την ασφάλεια που συνοδεύουν κάθε υπηρεσία.