Ο Όμιλος AGT προτείνει λύσεις Διαχείρισης εγκαταστάσεων για τα Αεροδρόμια και τις Αεροπορικές εταιρείες

Τα αεροδρόμια είναι ένας πολύ απαιτητικός τομέας και οι εταίροι πρέπει να ανταποκρίνονται στις διαρκείς και μεγάλες ανάγκες τους, στα υψηλά τους πρότυπα και με άμεση αποτελεσματικότητα.

Η εμπειρία του Ομίλου στον τομέα αυτό αναγνωρίζεται από εταιρείες και φορείς εκμετάλλευσης αερολιμένων. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συνεργασία  με τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» με μόνιμο προσωπικό και γραφείο εντός του αεροδρομίου για πάνω από 9 συνεχόμενα χρόνια. Μια συνεργασία ενδεικτική των εξειδικευμένων υπηρεσιών  και των υψηλών προτύπων του Ομίλου, που επισφραγίζεται με εργασίες μέσω συμβολαίων και  λύσεις μέσω έργων υψηλών απαιτήσεων με γνώμονα τον χώρο και τον επιβάτη.

Ο ιδανικός συνδυασμός  εμπειρίας και εξειδικευμένων πηγών γνώσης προσφέρει λύσεις σε όλο το φάσμα του ελεγχόμενου χώρου του αερολιμένα και των υπηρεσιών υποστήριξης.