Κατασκευή Gaming Halls Opap Play

Η ταχύτητα, η ευελιξία, η ποιότητα, η ασφάλεια και η εμπειρία αποτέλεσαν τα απαραίτητα κριτήρια στα οποία ο Όμιλος AGT Engineering & Operations Services ανταποκρίθηκε με απόλυτη επιτυχία για την ανάληψη κατασκευής του μεγαλύτερου μέρους του έργου.

Κριτήρια που μας ανέδειξαν ως Main Contractor πανελλαδικά ύστερα από την ολοκλήρωση και την αξιολόγηση πιλοτικών καταστημάτων ΟΠΑΠ.