Κώδικας Δεοντολογίας και Εταιρικής Συμμόρφωσης

Ο παρών Κώδικας Δεοντολογίας και Εταιρικής Συμμόρφωσης απευθύνεται σε όλους τους υπαλλήλους της Εταιρείας με σκοπό να τους βοηθήσει να εκτελέσουν την εργασία και τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με τα ηθικά πρότυπα και τους κανόνες που έχει θέσει.

Ο παρών κώδικας σκοπό έχει να προστατεύσει την επιχείρηση και να ενημερώσει το σύνολο των εργαζομένων της, για τις προσδοκίες της εταιρείας.

Ο Κώδικας, υιοθετήθηκε και εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας «AGT CONSTRUCTIONS A.T.E.» και επισημοποιεί και δημοσιοποιεί, τις θεμελιώδεις αρχές που καθορίζουν τις αξίες, τις οποίες η Εταιρεία δεσμεύεται να σέβεται, καθώς και τους κανόνες συμπεριφοράς που πρέπει να τηρούν οι Εταιρικοί Φορείς, οι Εργαζόμενοι καθώς και οι Συνεργάτες της Εταιρείας.

Υπάρχει μια πληθώρα νόμων και κανονισμών που διέπουν τις δραστηριότητες και τη λειτουργία της Εταιρείας. Αρκετά από τα αναφερόμενα στον παρόντα κώδικα, στηρίζονται στους ισχύοντες νόμους και διατάξεις.

Στόχος του παρόντος είναι, να κατανοήσει το σύνολο των εργαζομένων της Εταιρείας ότι η μη συμμόρφωση με τις βασικές αρχές και αξίες που αναφέρονται στον παρόντα κώδικα, αλλά και τις γενικές κανονιστικές και νομικές απαιτήσεις, μπορούν να έχουν σοβαρές συνέπειες στην Εταιρεία και στη φήμη της.

Για παράδειγμα όλοι τα Στελέχη της Εταιρείας και οι Εργαζόμενοι θα πρέπει να συμμορφώνονται με τους νόμους και κανονισμούς που αφορούν:

 • Την Νομοθεσία Εκτέλεσης Συμβάσεων Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών
 • Τον Ανταγωνισμό και αντιμονοπωλιακή νομοθεσία
 • Την Υγεία και Ασφάλεια
 • Την Εργασία
 • Το Περιβάλλον
 • Κατά της δωροδοκίας και διαφθοράς
 • Τα Προσωπικά Δεδομένα

Ο Κώδικας δεν αντιμετωπίζει όλες τις καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν στις καθημερινές μας δραστηριότητες. Καθορίζει γενικές αρχές και όχι ένα πλήρες σύνολο λεπτομερών κανόνων που καλύπτουν όλες τις καταστάσεις.

Όταν δεν είμαστε σίγουροι για το τι να κάνουμε και πώς να δράσουμε, είναι καθήκον μας να αναζητήσουμε καθοδήγηση. Η καθοδήγηση μπορεί να βρεθεί μέσα από άλλους εσωτερικούς κανόνες, από σχετικές πολιτικές της Εταιρείας, από σχετικούς νόμους και διατάξεις, αλλά και κυρίως από σχετικές συμβουλές από ένα στέλεχος της διοίκησης.

 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ PDF

 

Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας, Οδικής Ασφάλειας

Η διοίκηση της AGT δεσμεύεται για την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας και Οδικής Ασφάλειας, προσαρμοσμένου στις δραστηριότητές της που να κατοχυρώνει ότι:

 • Τηρούνται τόσο η εθνική νομοθεσία, όσο και οι κοινοτικές οδηγίες και πρότυπα που την αφορούν.
 • Εφαρμόζονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας ανά θέση εργασίας.
 • Καταβάλλονται διαρκείς προσπάθειες για τον περιορισμό και την εξάλειψη ατυχημάτων, ρυπάνσεων, δυσμενών συμβάντων, παραπόνων και γενικά αρνητικών επιπτώσεων τόσο στην ακεραιότητα και υγεία των εργαζομένων, όσο και στην προστασία του περιβάλλοντος και την ικανοποίηση του πελάτη.
 • Λαμβάνεται μέριμνα για την διαρκή εκπαίδευση, επιμόρφωση και παρακίνηση του προσωπικού ώστε να προάγεται συνεχώς η επαγγελματική του ευαισθητοποίηση και υπευθυνότητα.
 • Εφαρμόζονται προγράμματα βελτίωσης για την προαγωγή της εργασιακής και οδικής ασφάλειας, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ποιότητας των υπηρεσιών της.
 • Έχουν καταρτισθεί, δοκιμάζονται και αξιολογούνται περιοδικά σχέδια έκτακτης ανάγκης προσαρμοσμένα στις δραστηριότητές της και επιθεωρούνται περιοδικά όλα τα μέσα και οι διαδικασίες ώστε να διασφαλισθεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων ασφάλειας.
 • Προωθείται η Πολιτική Ποιότητας, Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας της εργασίας και Οδικής Ασφάλειας στους εργολάβους, στους πελάτες και συνεργάτες της.
 • Αξιολογείται περιοδικά η αποτελεσματικότητα του συστήματος και καθορίζονται νέοι κάθε φορά στόχοι ώστε να επιτυγχάνεται διαρκής βελτίωση των σχετικών επιδόσεων.

Πετάμε στο εξωτερικό

Επιστρέψαμε! Είμαστε ξανά κοντά στους πελάτες μας στην Ευρώπη.

Οι Project Managers του International τομέα της εταιρείας μας έβαλαν πάλι μπροστά τα έργα και είμαστε σε συζητήσεις για νέα. Μένουμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας, χρόνο με τον χρόνο αναβαθμίζουμε την θέση μας στο εξωτερικό μετασχηματίζοντας το προφίλ της AGT σε έναν έμπιστο διεθνή συνεργάτη, κάνοντας πράξη το ”Your Partner in State of the Art”.

Πιστοποιηθήκαμε κατά Covid-Shield

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους πελάτες μας που με τα υψηλά standards τους, μας κάνουν κάθε μέρα καλύτερους και μας οδηγούν να εξελισσόμαστε πιστοποιώντας το «Commited to Excelence» της εταιρείας.

Επικαιροποιήσαμε τις διαδικασίες μας, βελτιώσαμε τις πρακτικές μας και συνεχίζουμε να τηρούμε όλα τα πρότυπα προστασίας του προσωπικού μας, των συνεργατών μας και όλων εσάς που μας εμπιστεύεστε. Επενδύουμε σε «ασφαλείς» συνεργασίες συνεχίζοντας να είμαστε… Commited to Challenges.

Η AGT Constructions SA αναβάθμισε το εργοληπτικό της πτυχίο

Με χαρά σας ενημερώνουμε ότι η AGT CONSTRUCTIONS ΑΤΕ αναβάθμισε το εργοληπτικό της πτυχίο σε 4ης Τάξης βάσει της πολύχρονης κατασκευαστικής εμπειρίας και της χρηματοοικονομικής επάρκειας,  πιστοποιώντας την συνεχή ανέλιξη της στην ελληνική αγορά. Τα συνολικά μας όρια αυξήθηκαν και μας δίνεται πλέον η δυνατότητα να διεκδικούμε ακόμα μεγαλύτερα έργα ανά κατηγορία και συνολικά στους διαγωνισμούς του δημοσίου.

2019 ΕΡΓΑ ΖΩΗΣ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι δράσεις του 2019 και ο αντίστοιχος σχεδιασμός για το 2020

Μέσα στα 23 χρόνια που δραστηριοποιείται η AGT προσπαθούσε κάθε έτος να συνεισφέρει στην κοινωνία με δράσεις που αφορούσαν συνανθρώπους μας που το είχαν περισσότερο ανάγκη. Στο πλαίσιο αυτό και το 2019 ολοκλήρωσε το πρόγραμμά της «Έργα Ζωής» στηρίζοντας συγκεκριμένα ιδρύματα και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς.

Την άνοιξη του περασμένου έτους, η AGT διοργάνωσε τα “Engineering Days”, μία ειδική ημερίδα για φοιτητές του κλάδου. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 8 διαλέξεις από εξειδικευμένα στελέχη της AGT και να ενημερωθούν για τις απαιτήσεις της αγοράς και των έργων διεθνών προδιαγραφών , προσεγγίζοντας σε πρακτικό επίπεδο το Industrial, Commercial Engineering και το Facility Management.

Τις ημέρες της Πασχαλινής περιόδου, η AGT προχώρησε σε αγορά σειράς κουπονιών της ΜΚΟ Emfasis, μοιράζοντας δωροεπιταγές supermarket σε συνανθρώπους μας με προβλήματα επιβίωσης. Παράλληλα, εκπρόσωποι της εταιρείας προσέφεραν εθελοντική εργασία διανέμοντας τρόφιμα σε συνεργασία με τους ανθρώπους της Emfasis.

Επιπροσθέτως, η εταιρεία συνέχισε την pro-bono συνεργασία της με το Χατζηπατέρειο Ίδρυμα, συμβάλλοντας στο έργο του για στήριξη και αποκατάσταση παιδιών με αναπηρία. Η AGT έχει αναλάβει την επίβλεψη και τη συντήρηση των κτιρίων στο σύνολο των εγκαταστάσεων του Ιδρύματος, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών κατά τη διαμονή τους στο Κέντρο.

Παράλληλα, ο όμιλος AGT και οι άνθρωποί του συνέχισαν και εντός του 2019 τις εσωτερικές δράσεις ανακύκλωσης. Η πρωτοβουλία συνεχίστηκε για 12η χρονιά και αποτελεί ελάχιστη συνεισφορά ένδειξης της περιβαλλοντικής συνείδησης της εταιρείας. Ανακυκλώθηκαν υλικά όπως χαρτί, λαμπτήρες και κάθε είδους πλαστικό από τις έδρες της. Υπολογίζεται ότι μέσα στην περασμένη χρονιά η εταιρεία μείωσε το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα κατά 15%

Εντός του 2019, η AGT χορήγησε τη διοργάνωση φιλανθρωπικού τουρνουά μπάσκετ  «Καλάθια Αγάπης» με τον ΑΣΕΘ, υποστηρίζοντας το ειδικό σχολείο παιδιών με αυτισμό.

Τέλος, η εταιρεία ανά τακτά χρονικά διαστήματα και αναλόγως των αναγκών προχώρησε  στη διάθεση ειδών πρώτης ανάγκης σε άστεγους, πρόσφυγες και άπορες οικογένειες.

Τα «Έργα Ζωής» της AGT αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας της εταιρείας, ακολουθώντας τις θεμελιώδεις αξίες και αρχές για κοινωνική προσφορά που διέπουν τον Όμιλο από το έτος ίδρυσής του έως και σήμερα. Το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης συνεχίζεται και το 2020, με δράσεις που θα ολοκληρωθούν και ανακοινωθούν μέσα στη χρονιά.

 

 

AGT leading from ground zero

O όμιλος AGT Group ήταν μέρος του επετειακού Forum του CEO Clubs Greece με τίτλο «Leading from Ground Zero in Action», στις 14 Νοεμβρίου 2019 στο Hilton Αθηνών.

Εκεί, εισηγητές ήταν 10 ηγετικά στελέχη κραταιών ελληνικών και πολυεθνικών οργανισμών ενώ συνολικά παρευρέθηκαν συνολικά πάνω από 250 ηγετικά στελέχη.

Το CEO Clubs Greece προσφέρει στους ηγέτες της αγοράς ένα μοναδικό περιβάλλον γνώσης και συνεργασίας που βελτιώνει την ποιότητα και την κερδοφορία των εταιριών τους και το επετειακό του Forum, διέδωσε ένα ισχυρό μήνυμα πίστης, επαγγελματισμού και αισιοδοξίας για την επόμενη 10ετία της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

 

Ο Νίκος Αναστασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου, τιμήθηκε με την πρόσκληση του ως εισηγητής στο επετειακό Forum του CEO Clubs Greece, αναγνωρίζοντας την ανάγκη να μοιραστεί την δική του αναδρομή στην τελευταία δεκαετία της Ελλάδας με τα μέλη του CEO Clubs Greece και με τα ηγετικά στελέχη που διαμορφώνουν το ελληνικό επιχειρείν.

Στην ομιλία του αφηγήθηκε τις μεγαλύτερες προσωπικές και επαγγελματικές προκλήσεις και επιτυχίες που τον βοήθησαν να διασφαλίσει τη βιωσιμότητα της εταιρίας του κατά τη διάρκεια της μεγαλύτερης ύφεσης που αντιμετώπισε η Ελλάδα στην πρόσφατη ιστορία της.

«Η εταιρία μας σε ένα πολύ μεγάλο project ήταν πολύ μπροστά στο χρονοδιάγραμμα, ενώ οι άλλες εταιρείες που ήταν και αυτές στο ίδιο project καθυστερούσαν αρκετά.

.O Αμερικάνος Head Project Manager μας ζήτησε τότε να συνεισφέρουμε σε αρκετά τμήματα των άλλων εργολάβων και όταν έβλεπε ότι οι άλλες εταιρείες καθυστερούσαν, φώναζε δυνατά στο εργοστάσιο «Bring me the Greeks».

Αυτό το «Bring me the Greeks» μας έδωσε υπερηφάνεια και ελπίδα, που όλοι την έχουμε τόσο ανάγκη ακόμα και σήμερα. Όταν επίσης φέρουμε το «Bring me the Greeks» και στο εσωτερικό, τότε δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα.»

 

Ο κ. Αναστασόπουλος μίλησε επίσης, για τη σημασία της σημερινής του επιτυχίας, εστιάζοντας στη διαρκή αβεβαιότητα που υπήρχε στον επιχειρηματικό σχεδιασμό και στη συνολική προσπάθεια που χρειάστηκε για τη διαχείριση μιας τέτοιας συγκυρίας την τελευταία δεκαετία.

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε στην εισήγησή του: «Όταν ένας πολύ καλός μας πελάτης, μου είπε γιατί ξεχωρίζει η εταιρία AGT από την υπόλοιπη αγορά, τότε κατάλαβα ότι αυτό που έψαχνα να βρω το είχε ήδη η εταιρία μας. Πάνω στα θεμέλια μας θα χτίσουμε, στο GROUND ZERO. Έτσι, αποφασίσαμε και επικεντρωθήκαμε στον πελάτη γιατί στόχος μας ήταν και είναι οι μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας. Να είμαστε δίπλα τους συνεχώς και να υποστηρίζουμε τις ανάγκες τους όσο μικρές ή μεγάλες είναι αυτές.»

Η AGT στο 13th Maintenance Forum

Η AGT λειτουργεί πάντα με την αποστολή την παροχή ανώτερων υπηρεσιών.

Για να επιτύχει αυτή την αποστολή, η AGT φέρνει στο τραπέζι τεχνογνωσία και συνεχώς ενημερωμένες γνώσεις.

Η AGT ασχολείται συνεχώς με νέες τεχνολογίες,πρακτικές, καινοτομίες και την εξέλιξη στον τομέα.

Ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους για να γίνει αυτό είναι να συμμετέχει ενεργά σε συνέδρια και φόρουμ που διοργανώνονται και παρουσιάζονται από τα κορυφαία επιχειρηματικά και ακαδημαϊκά στελέχη.

Για μία ακόμη φορά, ως ένα από τα πρώτα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Συντήρησης (HMS)

ήμασταν υπερήφανοι υποστηρικτές στο 13ο Maintenance Forum, όπου ακούσαμε και μοιραστήκαμε γνώση με πολύ αξιόλογα μέλη του κλάδου.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τη Boussias Communications για την εξαιρετική οργάνωση.

AGT FM: Κλείνει 15 χρόνια λειτουργίας

Δεκαπέντε χρόνια παρουσίας της στο Facility Management μετρά η AGT, ένας από τους ισχυρότερους ομίλους με πολυετή εμπειρία, υψηλή εξειδίκευση και τεχνογνωσία στον τομέα Κατασκευών, Τεχνικών λύσεων και του FΜ.

Aντιλαμβανόμενη ήδη από νωρίς, την υψηλή δυναμική που είχε ο τομέας της Διαχείρισης Εγκαταστάσεων ή αλλιώς Facility Management, στην παγκόσμια αγορά, η AGT αποφάσισε να εισαγάγει το 2004 τις υπηρεσίες αυτές στην Ελλάδα.

Σε πρώτο στάδιο, η AGT παρείχε υπηρεσίες συντήρησης μέσω συμβολαίων. Αφουγκραζόμενη, όμως, την ανάγκη των επιχειρήσεων, να έχουν έναν πολύτιμο συνεργάτη δίπλα τους, που να μπορεί να τους παρέχει άμεσες και ολοκληρωμένες λύσεις, ξεκίνησε την λειτουργία του one stop shop με μοντέλα υπηρεσιών που κάλυπταν όλες τις ανάγκες ενός οργανισμού, καθώς ενοποιούσε τα hard & soft services και ερχόταν να εισάγει και τα compliance services σε ένα ενιαίο πακέτο υπηρεσιών.

Έκτοτε, προσμετρώντας τις διαφορετικές ανάγκες των οργανισμών, η AGT σχεδιάζει μοντέλα υπηρεσιών «στα μέτρα» του κάθε πελάτη, προσαρμοσμένα στον κλάδο και τις απαιτήσεις του.

Η εταιρεία έχει αναγνωριστεί εντός και εκτός συνόρων για την πρωτοπορία της στην τεχνική υποστήριξη, τη συντήρηση κατασκευών, τις σύγχρονες τεχνολογίες που χρησιμοποιεί, καταφέρνοντας, έτσι, να εντάξει στο πελατολόγιο της οργανισμούς όπως, μεταξύ άλλων, αεροδρόμια, ξενοδοχεία, βιομηχανίες, τραπεζικά ιδρύματα, καταστήματα τηλεπικοινωνιών και λιανικής πώλησης κ.α.

Βραβείο “Brand With History” στην AGT

Μία σημαντική αναγνώριση της πολυετούς επιτυχημένης πορείας της και της αδιαμφισβήτητης τεχνογνωσίας στον τομέα της απέσπασε η AGT,  στη φετινή λαμπερή τελετή των «Brands with History 2» του Ecali Club που πραγματοποιήθηκε την 17η  Σεπτεμβρίου στις εγκαταστάσεις του Club.

 

Με εμπειρία 22 χρόνων και σταθερά πελατοκεντρική προσέγγιση, η AGT έχει πλέον ισχυρό αποτύπωμα στον τομέα των Κατασκευών, των Τεχνικών λύσεων και του Facility Management.

Η τεχνογνωσία, η μεθοδικότητα, οι σταθερές συνεργασίες της και η εξειδίκευσή των ανθρώπων της εταιρείας αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά που εγγυώνται την επιτυχημένη πορεία της AGT και στο μέλλον.

 

Αυτές ήταν κάποιες από τις αξίες που την ξεχώρισαν ως ένα brand με όραμα, υψηλούς στόχους και συνεισφορά στην ελληνική αγορά και κοινωνία.

 

«Θεωρούμε εξαιρετικά τιμητική τη βράβευσή μας από τον θεσμό «Brands with History» του Ecali Club. Αποτελεί αναγνώριση μίας προσπάθειας που ξεκίνησε το 1995. Τρεις φίλοι, νεαροί τότε πολιτικοί μηχανικοί, μοιράστηκαν τα όνειρά τους και ξεκίνησαν την επαγγελματική τους σταδιοδρομία σε ένα μικρό γραφείο στην Αγία Παρασκευή. Σήμερα, η AGT παρέχει κορυφαίες υπηρεσίες engineering & facility management στην Ελλάδα και το εξωτερικό με συνεχόμενη παρουσία  στην κεντρική και νότια Ευρώπη», επεσήμανε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Νίκος Αναστασόπουλος, CEO AGT Group.

 

Μπορείτε να δείτε το αφιέρωμα εδώ.